Tiskové zprávy

Výstavba nového provozního střediska Broumov

Náchod, Broumov - Péče o kvalitu naší pitné vody se neobejde bez odpovídajícího zázemí. Představenstvo akciové společnosti Vodovody a kanalizace Náchod a.s. schválilo před dvěma lety investici s předpokládanou cenou 20 mil. Kč na výstavbu provozního střediska Broumov.
Představenstvo akciové společnosti Vodovody a kanalizace Náchod a.s. schválilo před dvěma lety investici s předpokládanou cenou 20 mil. Kč na výstavbu provozního střediska Broumov.

"Objekt bývalého provozního střediska byl po technické a stavební stránce nevyhovující a vyžadoval by rozsáhlou rekonstrukci. Ani dispoziční uspořádání nebylo ideální a velkou nevýhodou bylo umístění některých skladových prostor mimo uzavřený areál,” upřesnila důvody pro výstavbu nového objektu v Broumově technická náměstkyně ing. Alexandra Chobotská.

Záměrem investora (VaK Náchod, a.s.) bylo vybudování ucelených skladových prostor provozního střediska do jednotného areálu včetně dostatečného zázemí pro administrativní a provozní pracovníky, dále zajištění chybějících garážových prostor pro techniku a zřízení zpevněných ploch pro dočasné skládky sypkých materiálů nutných pro provozní údržbu vodovodů a kanalizací.

Vlastní příprava celé investice byla zahájena už v roce 2013 zpracováním projektu, kterého se ujala společnost Broumovské stavební sdružení s.r.o. Na základě otevřeného výběrového řízení se vítězem na dodavatele stavby stala společnost SWIETELSKÝ stavební s. r. o. - oblast Hradec Králové.
Investice v celkové výši 19,6 mil. Kč, která byla plně hrazena z vlastních zdrojů společnosti Vodovody a kanalizace Náchod a.s., byla po 16 měsících realizace úspěšně dokončena.

"Provozní středisko v Broumově rozhodně přispěje novým moderním zázemím ke zlepšení kvality péče o to nejcennější, co v tomto regionu máme - zdroje pitné vody,” dodal ing. Dušan Tér, předseda představenstva VaK Náchod a.s.