Tiskové zprávy

Upozornění pro akcionáře - Dodatečná lhůta pro zaknihování akcií

změna akcií na zaknihované akcie a výzva
Dodatečná lhůta pro zaknihování akcií.