Tiskové zprávy

Den otevřených dveří v areálu ČOV Teplice nad Metují

Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. Vás srdečně zvou na Den otevřených dveří. .
Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. Vás srdečně zvou na Den otevřených dveří,
kteý se bude konat v sobotu 22. září 2018 od 9,00 do 12,00 hodin v areálu ČOV Teplice nad Metují, ulice Aloise Jiráska
Provedeme Vás budovami, seznámíme Vás s provozem a chodem ČOV. Odpovíme na všechny Vaše dotazy.
Všichni jste srdečně zváni, těšíme se na Vás.
lng. Dušan Tér
předseda představenstva