Tiskové zprávy

Oznámení o upuštění od dražby

Dražebník na základě žádosti Navrhovatele, v souladu s § 46/1 b) zákona 26/2000 o veřejných dražbách, upouští od veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů.