Tiskové zprávy

Oznámení o dražbě

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., IČO 48172928, se sídlem Kladská 1521, Náchod, PSČ 54701, společnost zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 967, oznamuje, že dne 03. 11. 2020 se na internetových stránkách www.prodej-drazbou.cz, budou konat v souladu s § 33 zákona č. 256/2004 Sb. nedobrovolné (elektronické) veřejné dražby nekótovaných kmenových akcií emitovaných společností Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. v zaknihované podobě, jejichž vlastníci jsou v prodlení s předložením listinných akcií za účelem jejich výměny za zaknihované akcie, ačkoli k tomu byli opakovaně vyzváni.
Viz. dokumenty:

Oznámení o dražbě PDF