Tiskové zprávy

Představenstvo akciové společnosti svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.
se sídlem v Náchodě, ul. Kladská č. p. 1521, IČ: 48172928

zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové odd. B, vložka 967 od 1.11.1993

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
na den 18. června 2021 od 10.00 hod.
do Obecního domu Městyse Velké Poříčí, Náměstí 102, 549 32 Velké Poříčí

Pozvánka na valnou hromadu je zde.