Tiskové zprávy

ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.
svolává:
ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
na den 31. května 2023 od 10.00 hod. do Obecního domu Městyse Velké Poříčí, Náměstí 102, 549 32 Velké Poříčí
Pořad jednání řádné valné hromady:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady, schválení jednacího a hlasovacího řádu
2. Výroční zpráva a řádná účetní závěrka za rok 2022
3. Zpráva dozorčí rady
4. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2022 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2022
5. Odvolání a volba členů představenstva a dozorčí rady společnosti
6. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a členů dozorčí rady společnosti a jejich odměňování
7. Závěr – ukončení