Všechny zprávy

Havárie - 18.5.2021 - Zdoňov - Přerušení dodávky vody

17. 5. 2021 13:42
Dne 18.5.2021 v obci Zdoňov v části od č.p.38 směrem k Loděnici k č.p. 43 bude z důvodu havárie na vodovodním řádu přerušena dodávka vody od 8:00 do 14:00 hodin. Vodárenský dispečink Náchod
Pro bližší informace volejte dispečink na čísle 491 419 222

Od 12.5. až 14.5.2021 bude v obci Náchod z důvodu havárie na vodovodním řadu přerušena dodávka vody

11. 5. 2021 10:47
Od 12.5. až 14.5.2021 bude v obci Náchod z důvodu havárie na vodovodním řadu přerušena dodávka vody v ul. Na Koletově, Strmá, Cvrčkova, Lipová, Zahradní, Železniční kolonie, Na Terasách, Vodárenská od 8:00 do 12:00 hod. Vodárenský dispečink Náchod
Pro bližší informace volejte dispečink na čísle 491 419 222

Dne 12.5.2021 bude v obci Vršovka z důvodu havárie na vodovodním řadu přerušena dodávka vody

11. 5. 2021 10:14
Dne 12.5.2021 bude v obci Vršovka z důvodu havárie na vodovodním řadu přerušena dodávka vody (platí pro cca dvacet domů okolo obecního úřadu) od 8:00 do 12:00 hod. Vodárenský dispečink Náchod
Pro bližší informace volejte dispečink na čísle 491 419 222

Havárie - 12.5.2021 - Česká Metuje - Přerušení dodávky vody

10. 5. 2021 11:32
Dne 12.5.2021 v České Metuji bude od firmy Konopro po Obecní úřad z důvodu havárie na vodovodním řadu přerušena dodávka vody od 8:00 do 14:00 hodin. Vodárenský dispečink Náchod
Pro bližší informace volejte dispečink na čísle 491 419 222

Havárie - 6.5.2021 - Bohuslavice - Přerušení dodávky vody

6. 5. 2021 7:28
Dne 6.5.2021 v Bohuslavicích na malé straně bude z důvodu havárie na vodovodním řádu přerušena dodávka vody od 9:00 do 12:00 hodin pro cca 20 domů. Vodárenský dispečink Náchod
Pro bližší informace volejte dispečink na čísle 491 419 222

Dne 5.5.2021 bude v obci Bezděkov nad Metují z důvodu havárie na vodovodním řadu přerušena dodávka vody

5. 5. 2021 9:23
Dne 5.5.2021 bude v obci Bezděkov nad Metují z důvodu havárie na vodovodním řadu přerušena dodávka vody (platí pro vrchní část obce) od 09:15 do 14:00 hod.Vodárenský dispečink Náchod
Pro bližší informace volejte dispečink na čísle 491 419 222

Od 5.5. až 7.5.2021 bude v obci Náchod z důvodu havárie na vodovodním řadu přerušena dodávka vody

4. 5. 2021 10:54
Od 5.5. až 7.5.2021 bude v obci Náchod z důvodu havárie na vodovodním řadu přerušena dodávka vody v ul. Na Koletově, Strmá, Cvrčkova, Lipová, Zahradní, Železniční kolonie, Na Terasách, Vodárenská od 8:00 do 12:00 hod. Vodárenský dispečink Náchod
Pro bližší informace volejte dispečink na čísle 491 419 222

Dne 5.5.2021 bude v obci Nové Město nad Metují z důvodu havárie na vodovodním řadu přerušena dodávka vody

4. 5. 2021 9:51
Dne 5.5.2021 bude v obci Nové Město nad Metují z důvodu havárie na vodovodním řadu přerušena dodávka vody v ul. TGM (platí pro čp 44, 45, 46, 47, 48) od 7:30 do 12:00 hod. Vodárenský dispečink Náchod
Pro bližší informace volejte dispečink na čísle 491 419 222

Dne 4.5.2021 bude v obci Police nad Metují přerušena dodávka vody

3. 5. 2021 13:35
Dne 4.5.2021 bude v obci Police nad Metují z důvodu havárie na vodovodním potrubí přerušena dodávka vody v ul. Zděřina a Nádražní č.p. 389 od 11:00 do 13:00 hod. Vodárenský dispečink Náchod
Pro bližší informace volejte dispečink na čísle 491 419 222

Dne 3.5.2021 bude v obci Police nad Metují z důvodu havárie na vodovodním řadu přerušena dodávka vody

30. 4. 2021 12:48
Dne 3.5.2021 bude v obci Police nad Metují z důvodu havárie na vodovodním řadu přerušena dodávka vody v ul. Mírová od 8.00 do 10.00 hod. Vodárenský dispečink Náchod
Pro bližší informace volejte dispečink na čísle 491 419 222

Dne 3.5.2021 bude v obci Broumov z důvodu havárie na vodovodním řadu přerušena dodávka vody

30. 4. 2021 12:42
Dne 3.5.2021 bude v obci Broumov z důvodu havárie na vodovodním řadu přerušena dodávka vody v ul. Kladská (platí od čp.: 33 směr Otovice ) od 8.00 do 14.00 hod. Vodárenský dispečink Náchod
Pro bližší informace volejte dispečink na čísle 491 419 222

Oznámení o pokračování stavebních prací - 3.5.2021 - 14.5.2021 - Hronov ul. Hostovského- Přerušení dodávky vody

29. 4. 2021 13:40
Oznámení o pokračování stavebních prací na vodovodu v obci Hronov v ul.Hostovského. Od 3.5.2021 do 14.05.2021 bude z důvodu provádění stavebních prací na vodovodu v nezbytné míře přerušována dodávka vody, v čase od 7:00 do 18:00 hod v ul. Hostovského - po Kopeček, Dvorská a Tyršova a část ul.Smetanovy (od Rígrovy po Hostovského). Vodárenský dispečink Náchod
Pro bližší informace volejte dispečink na čísle 491 419 222

Dne 29.4.2021 bude v obci Broumov - Starý Spořilov z důvodu havárie na vodovodním řadu přerušena dodávka vody

28. 4. 2021 13:33
Dne 29.4.2021 bude v obci Broumov - Starý Spořilov z důvodu havárie na vodovodním řadu přerušena dodávka vody (platí pro ul. Br. Čapků od ul. Šikmá nahoru, ul. Šikmá od ul Strmá , ul. ČSA mezi ul . Strmá a ul. Br. Čapků, ul Slunečná a ul. Konečná) od 7.30 do 14.00 hod. Vodárenský dispečink Náchod
Pro bližší informace volejte dispečink na čísle 491 419 222

Dne 26.4.2021 bude v obci Hlavňov z důvodu havárie na vodovodním řadu přerušena dodávka vody

23. 4. 2021 14:58
Dne 26.4.2021 bude v obci Hlavňov z důvodu havárie na vodovodním řadu přerušena dodávka vody (platí pro od čp.: 40 po čp.:54) od 8:00 do 12:00 hod. Vodárenský dispečink Náchod
Pro bližší informace volejte dispečink na čísle 491 419 222

Dne 23.4.2021 bude v obci Bezděkov nad Metují z důvodu havárie na vodovodním řadu přerušena dodávka vody

23. 4. 2021 14:52
Dne 23.4.2021 bude v obci Bezděkov nad Metují z důvodu havárie na vodovodním řadu přerušena dodávka vody (platí pro vrchní část obce) od 15:00 do 19:00 hod. Vodárenský dispečink Náchod
Pro bližší informace volejte dispečink na čísle 491 419 222

Oznámení o provádění stavebních prací na vodovodu v obci Hronov v ul.Hostovského.

6. 4. 2021 8:48
Oznámení o provádění stavebních prací na vodovodu v obci Hronov v ul.Hostovského. Od 12.4.2021 do 30.04.2021 bude z důvodu provádění stavebních prací na vodovodu v nezbytné míře přerušována dodávka vody, v čase od 7:00 do 18:00 hod v ul. Hostovského, Dvorská a Tyršova. Vodárenský dispečink Náchod
Pro bližší informace volejte dispečink na čísle 491 419 222
1. 10. 2020
V Novém Městě nad Metují v ulici Na Zádomí byla v září vložkována kanalizace - beton 300 mm.
fotografie: 3
28. 5. 2020
Na základě množících se dotazů vydáváme následující tiskovou zprávu.

Pro uklidnění našich zákazníků a informování potencionálních dalších odběratelů musíme konstatovat, že ve zdrojích pitné vody firmy Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. je dostatek kvalitní podzemní vody.

Z dlouhodobých sledování průběhů hladin podzemní vody na našich pěti nejvydatnějších zdrojích lze konstatovat, že na třech z pěti zdrojů nedošlo odběrem pitné vody k rozdílu minimální hladiny v letech 2007–2020. Minimální hladina vody v průběhu roku byla po celé sledované období stejná. Kolísání hladiny ve zdrojích bylo způsobeno pouze množstvím čerpané vody. V průběhu roku dochází k většímu kolísání hladiny vody ve zdroji, a to až o 5 m. Kromě jednoho zdroje se jedná o vrty s hloubkou větší než 100 m a kolísání zde nemá velký vliv. Vydatnost srážek v jednotlivých letech neměla žádný vliv na kolísání hladiny ve zdroji.

Na zbylých dvou zdrojích došlo v období 2007 až 2020 mezi jednotlivými roky ke kolísání minimální roční hladiny v rozmezí cca 2 m. Tento pokles byl způsoben většími odběry v letech, kdy byl menší srážkový úhrn.

Všech pět zdrojů zásobuje Vodárenskou soustavu Východních Čech. Tato soustava zásobuje kvalitní pitnou vodou, s parametry vody kojenecké, obce od Meziměstí až po Bohuslavice, kde je předávací místo pro prodej vody pro potřeby Hradce Králové. Představitelé jednotlivých napojených obcí jsou s kvalitou a množstvím dodávané pitné vody spokojeni. Za období od roku 2007 do roku 2020 jsme byli nuceni pouze v roce 2018 v lokalitě Sněžné přistoupit k omezení množství dodávané vody. Problémy v lokalitě Sněžné jsou způsobeny skutečností, že se jedná o samostatný vodovodní systém s jedním mělkým zdrojem vody. V roce 2019 nebyl v lokalitě Sněžné problém s dodávkou pitné vody, přesto byl na konci roku vyvrtán nový vrt a v průběhu I. pololetí letošního roku bude připojen na veřejný vodovod.

I v současném suchém období máme dostatek kvalitní pitné vody a jsme schopni zajistit dodávku i do míst, kde v současnosti voda chybí. Jednotlivé zdroje mají odebírané množství vody v rozmezí 17 l/s až 55 l/s při celkovém odběru ze zdroje od 70 tisíc m3/rok do 1,7 miliónů m3/rok.

22. 5. 2020


1. ČOV Náchod - Zpracování čistírenských kalů
- Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_126/0012083

Předmětem projektu je realizace zařízení na tepelnou úpravu čistírenských kalů s jeho následným energetickým využitím.
V rámci projektu bude doplněna scházející kalová koncovka na ČOV Náchod. V současné době je linka na zpracování kalu zakončena odstředivkou, ze které je odvodněný kal odvážen k následné likvidaci. Dle nové legislativy již nebude možné ukládání kalu na zemědělskou půdu. VaK Náchod a.s. se proto rozhodl pro vybudování sušárny odvodněného kalu a jeho následné spalování. Přebytečné teplo ze spalování kalu bude využito pro sušení kalu a vytápění přilehlé kancelářské budovy (č.p. 17). Samotná kalová koncovka bude sloužit, jak pro ČOV Náchod, tak i pro ostatní ČOV ve VaK Náchod a. s.

- Předpokládané realizační výdaje: 63,1 mil. Kč bez DPH
- Předpokládaná výše dotace: 39,4 mil. Kč bez DPH
- Předpoklad realizace: 01 – 06/2021
- Žádost o dotaci podána v rámci 126. výzvy Operačního programu Životní prostředí.


2. Dobudování splaškové kanalizace Broumov
- Registrační číslo: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007171

Předmětem projektu je dobudování kanalizace ve městě Broumov.
Je řešena realizace chybějícího kanalizačního systému v několika částech města Broumov. Kde odpadní vody, nejsou likvidovány v souladu s platnou legislativou. Nečištěné odpadní vody mohou ohrožovat životní prostředí na území ležícím v Chráněné krajinné oblasti Broumovsko.

- Realizační výdaje: 19,6 mil. Kč bez DPH
- Výše dotace: 12,8 mil. Kč bez DPH
- Realizace: 08/2019 – 10/2020
- Žádost o dotaci podána v rámci 71. výzvy Operačního programu Životní prostředí.


3. Náchod Jizbice, splašková kanalizace II. etapa
- Registrační číslo: 1190400039

Projektem je řešen problém chybějícího kanalizačního systému v místní části města Náchod - Jizbice.
Odpadní vody, které v této lokalitě nejsou likvidovány v souladu s platnou legislativou, mohou ohrožovat životní prostředí.

- Předpokládané realizační výdaje: 22,3 mil. Kč bez DPH
- Předpokládaná výše dotace: 15,2 mil. Kč bez DPH
- Předpokládá realizace: 03/2021 – 12/2022
- Žádost o dotaci podána v rámci č. 4/2019. výzvy Národního programu Životní prostředí.


4. Posílení kapacity a zabezpečenosti východočeské vodárenské soustavy Náchod-Hradec Králové

V okresech Náchod a Hradec Králové se nachází nejvýznamnější vodárenská soustava v kraji – Vodárenská soustava Východní Čechy (VSVČ). Vodárenská soustava východní Čechy (VSVČ) propojuje čtyři okresní oblasti – Náchodsko, Královéhradecko, Pardubicko a Chrudimsko. Přivaděč pitné vody z Teplic nad Metují do Hradce Králové patří k stěžejní dopravní tepně severní část VSVČ. Obnova a posílení přivaděče umožňuje redistribuci zdrojů vody, tím se posílí zabezpečení zásobení pitnou vodou regionů Náchodska, Hradecka až po Pardubicko. V případě výpadků zdrojů pro Hradecko umožňuje dopravu vody do těchto systémů.
V rámci akce se jedná o stavební a technologické úpravy na zdrojích Petrovičky, Srbská a Na Plachtách. Cílem je posílení a optimalizace napojení zdrojů na soustavu. Dále jsou navrženy stavební a technologické úpravy ve vodojemu VDJ Teplice na Metují, kde dochází k akumulaci vody ze zdrojů Teplice nad Metují, které je spolu s Petrovičkami největšími zdroji vody na Náchodsku. Ve zdroji Na Plachtách je navrženo propojení zdroje vody z lokality Machov, která nyní částečně zásobuje Polici nad Metují.
Dále pak výstavba nových kapacitních vodojemů (5000 m³ + 3000 m³) pro Náchodsko a okolní regiony. Jedná se o opatření pro zvýšení spolehlivosti provozu systému, vodojemy nelze odstavit bez dostatečné akumulace. Výstavba akumulací je navržena z důvodu spolehlivého zabezpečení dodávky vody i při odstávce vodovodního přivaděče, také při poruchách i plánovaných opravách vodovodních sítí a to s cílem minimalizovat a v nejlepším případě nepřerušit dodávku pitné vody odběratelům.
Celkové předpokládané realizační výdaje: 535,3 mil. Kč bez DPH.

I.fáze
- Předpokládané realizační výdaje: 170,5 mil. Kč bez DPH
- Předpokládaná výše dotace: 102,3 mil. Kč bez DPH
- Předpokládá realizace: 10/2020 – 12/2022
- Žádost o dotaci bude podána v rámci dotačního titulu Ministerstva zemědělství.

21. 2. 2020
V obci Pavlišov u Náchod byla dokončena rekonstrukce v rámci níž byl stávající hydroglobus nahrazen novým ocelovým věžovým vodojemem.

https://www.ceskatelevize.cz/ireporter/videa/videa/vystavba-noveho-vodojemu-pavlisov-u-nachoda-3/
fotografie: 8