Všechny zprávy

Havárie - 27.11.2020 - Velký Dřevíč - Přerušení dodávky vody

25. 11. 2020 15:25
Dne 27.11.2020 ve Velkém Dřevíči (v části od čp.58 směr Stárkov,Č.Kostelec) bude z důvodu havárie na vodovodním řádu přerušena dodávka vody od 8:00 do 14:00 hodin.Vodárenský dispečink Náchod.
Pro bližší informace volejte dispečink na čísle 491 419 222

Havárie - 26.11.2020 - Vysokov - Přerušení dodávky vody

25. 11. 2020 8:00
Dne 26.11.2020 v obci Vysokov (v levé části obce od odbočky Náchod Vysokov směr Česká Skalice) bude z důvodu havárie na vodovodním řádu přerušena dodávka vody od 8:00 do 12:00 hodin.Vodárenský dispečink Náchod
Pro bližší informace volejte dispečink na čísle 491 419 222

Dne 24.11.2020 bude v obci Velké Poříčí z důvodu havárie na vodovodním řadu, přerušena dodávka vody

23. 11. 2020 14:38
Dne 24.11.2020 bude v obci Velké Poříčí v ul. Martincova z důvodu havárie na vodovodním řadu, přerušena dodávka vody od 8:00 do 14:00 hod. Vodárenský dispečink Náchod
Pro bližší informace volejte dispečink na čísle 491 419 222

Dne 20.11.2020 bude v části obce Bohuslavice z důvodu havárie na vodovodním řadu přerušena dodávka vody

19. 11. 2020 7:51
Dne 20.11.2020 bude v části obce Bohuslavice (platí pro úsek od nádraží Českých Drah po výrobnu ZEPO) z důvodu havárie na vodovodním řadu, přerušena dodávka vody od 10:00 do 13:00 hod. Vodárenský dispečink Náchod
Pro bližší informace volejte dispečink na čísle 491 419 222

Dne 16.11.2020 v obci Žďárky a Malá Čermná z důvodu havárie na vodovodním řádu přerušena dodávka vody

13. 11. 2020 13:48
Dne 16.11.2020 v obci Žďárky od č.p. 153 a 59 směrem na Brné včetně a v obci Malá Čermná bude z důvodu havárie na vodovodním řádu přerušena dodávka vody od 8:00 do 14:00 hodin .Vodárenský dispečink Náchod
Pro bližší informace volejte dispečink na čísle 491 419 222

Dne16.11.2020 bude v části obce Broumov z důvodu havárie na vodovodním řadu přerušena dodávka vody

13. 11. 2020 8:54
Dne16.11.2020 bude v části obce Broumov v ul. Odborářská a Na Výsluní z důvodu havárie na vodovodním řadu, přerušena dodávka vody od 8:00 do 14:00 hod. Vodárenský dispečink Náchod
Pro bližší informace volejte dispečink na čísle 491 419 222

Havárie - 13.11.2020 - Velký Dřevíč - Přerušení dodávky vody

12. 11. 2020 12:00
Dne 13.11.2020 ve Velkém Dřevíčí a v Rokytníku bude z důvodu havárie na vodovodním řádu přerušena dodávka vody od 8:00 do 10:00 hodin. Vodárenský dispečink Náchod
Pro bližší informace volejte dispečink na čísle 491 419 222

Havárie - 13.11.2020 - Žďárky - Přerušení dodávky vody

12. 11. 2020 11:54
Dne 13.11.2020 v obci Žďárky od č.p. 153 a 59 směrem na Brné včetně a v obci Malá Čermná bude z důvodu havárie na vodovodním řádu přerušena dodávka vody od 8:00 do 14:00 hodin. Vodárenský dispečink Náchod
Pro bližší informace volejte dispečink na čísle 491 419 222

Dne 1.12.2020 bude v obci Miskolezy, z důvodu výpadku el. proudu přerušena dodávka vody

11. 11. 2020 9:45
Dne 1.12.2020 bude v obci Miskolezy, z důvodu výpadku el. proudu přerušena dodávka vody od 7:00 do 15:00 hod. Vodárenský dispečink Náchod
Pro bližší informace volejte dispečink na čísle 491 419 222

Havárie - 9.11.2020 - v.Dřevíč - Přerušení dodávky vody

9. 11. 2020 10:02
Dne 9.11.2020 v obci V.Dřevíč(pro čp,174,175,176,177,178,179,180239,181,182,183,184,185,186,187,188253) došlo z důvodu havárie na vodovodním řádu k přerušení dodávky vody,odhadovaná doba opravy 10:00 - 12:00.Vodárenský dispečink Náchod
Pro bližší informace volejte dispečink na čísle 491 419 222

Česká Čermná - výstavba vodovodu

4. 11. 2020 14:38
V obci Česká Čermná bude v období od 27.10.2020 do 31.5.2021 probíhat výstavba vodovodu.
Pro bližší informace volejte dispečink na čísle 491 419 222

Dne 5.11.2020 bude v části obce Ždárky přerušena dodávka vody

4. 11. 2020 13:16
Dne 5.11.2020 bude v části obce Ždárky (platí pro čp 120, 124, 217, 260 a hřbitov), z důvodu havárie na vodovodním řadu, přerušena dodávka vody od 8:00 do 14:00 hod. Vodárenský dispečink Náchod
Pro bližší informace volejte dispečink na čísle 491 419 222

Havárie - 2.11.2020 - Náchod -Staré Město nad Metují - Přerušení dodávky vody

2. 11. 2020 7:49
Dne 2.11.2020 v Náchodě - ulice Lidická bude z důvodu havárie na vodovodním řádu přerušena dodávka vody od 8:00 do 12:00 hodin.Vodárenský dispečink Náchod
Pro bližší informace volejte dispečink na čísle 491 419 222

Mimořádný příkaz předsedy představenstva - o uzavření všech pracovišť společnosti pro veřejnost

12. 10. 2020 7:27
Mimořádný příkaz předsedy představenstva - o uzavření všech pracovišť společnosti pro veřejnost od 12.10.2020.

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu a s ohledem na zařazení naší společnosti mezi kritickou infrastrukturu jsou od 12.10.2020 uzavřena všechna pracoviště společnosti pro veřejnost.
Naši zaměstnanci Vám jsou k dispozici ne emailech, telefonech – kontakty naleznete na našich webových stránkách https://www.vakna.cz/kontakty.
Úhrady, prosím, provádějte výhradně bezhotovostně ! Platby v hotovosti nepřijímáme!
Tento příkaz platí až do odvolání.
Děkujeme za pochopení.
12.10.2020 Ing. Dušan Tér – předseda představenstva
Pro bližší informace volejte dispečink na čísle 491 419 222
1. 10. 2020
V Novém Městě nad Metují v ulici Na Zádomí byla v září vložkována kanalizace - beton 300 mm.
fotografie: 3
28. 5. 2020
Na základě množících se dotazů vydáváme následující tiskovou zprávu.

Pro uklidnění našich zákazníků a informování potencionálních dalších odběratelů musíme konstatovat, že ve zdrojích pitné vody firmy Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. je dostatek kvalitní podzemní vody.

Z dlouhodobých sledování průběhů hladin podzemní vody na našich pěti nejvydatnějších zdrojích lze konstatovat, že na třech z pěti zdrojů nedošlo odběrem pitné vody k rozdílu minimální hladiny v letech 2007–2020. Minimální hladina vody v průběhu roku byla po celé sledované období stejná. Kolísání hladiny ve zdrojích bylo způsobeno pouze množstvím čerpané vody. V průběhu roku dochází k většímu kolísání hladiny vody ve zdroji, a to až o 5 m. Kromě jednoho zdroje se jedná o vrty s hloubkou větší než 100 m a kolísání zde nemá velký vliv. Vydatnost srážek v jednotlivých letech neměla žádný vliv na kolísání hladiny ve zdroji.

Na zbylých dvou zdrojích došlo v období 2007 až 2020 mezi jednotlivými roky ke kolísání minimální roční hladiny v rozmezí cca 2 m. Tento pokles byl způsoben většími odběry v letech, kdy byl menší srážkový úhrn.

Všech pět zdrojů zásobuje Vodárenskou soustavu Východních Čech. Tato soustava zásobuje kvalitní pitnou vodou, s parametry vody kojenecké, obce od Meziměstí až po Bohuslavice, kde je předávací místo pro prodej vody pro potřeby Hradce Králové. Představitelé jednotlivých napojených obcí jsou s kvalitou a množstvím dodávané pitné vody spokojeni. Za období od roku 2007 do roku 2020 jsme byli nuceni pouze v roce 2018 v lokalitě Sněžné přistoupit k omezení množství dodávané vody. Problémy v lokalitě Sněžné jsou způsobeny skutečností, že se jedná o samostatný vodovodní systém s jedním mělkým zdrojem vody. V roce 2019 nebyl v lokalitě Sněžné problém s dodávkou pitné vody, přesto byl na konci roku vyvrtán nový vrt a v průběhu I. pololetí letošního roku bude připojen na veřejný vodovod.

I v současném suchém období máme dostatek kvalitní pitné vody a jsme schopni zajistit dodávku i do míst, kde v současnosti voda chybí. Jednotlivé zdroje mají odebírané množství vody v rozmezí 17 l/s až 55 l/s při celkovém odběru ze zdroje od 70 tisíc m3/rok do 1,7 miliónů m3/rok.

22. 5. 2020


1. ČOV Náchod - Zpracování čistírenských kalů
- Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_126/0012083

Předmětem projektu je realizace zařízení na tepelnou úpravu čistírenských kalů s jeho následným energetickým využitím.
V rámci projektu bude doplněna scházející kalová koncovka na ČOV Náchod. V současné době je linka na zpracování kalu zakončena odstředivkou, ze které je odvodněný kal odvážen k následné likvidaci. Dle nové legislativy již nebude možné ukládání kalu na zemědělskou půdu. VaK Náchod a.s. se proto rozhodl pro vybudování sušárny odvodněného kalu a jeho následné spalování. Přebytečné teplo ze spalování kalu bude využito pro sušení kalu a vytápění přilehlé kancelářské budovy (č.p. 17). Samotná kalová koncovka bude sloužit, jak pro ČOV Náchod, tak i pro ostatní ČOV ve VaK Náchod a. s.

- Předpokládané realizační výdaje: 63,1 mil. Kč bez DPH
- Předpokládaná výše dotace: 39,4 mil. Kč bez DPH
- Předpoklad realizace: 01 – 06/2021
- Žádost o dotaci podána v rámci 126. výzvy Operačního programu Životní prostředí.


2. Dobudování splaškové kanalizace Broumov
- Registrační číslo: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007171

Předmětem projektu je dobudování kanalizace ve městě Broumov.
Je řešena realizace chybějícího kanalizačního systému v několika částech města Broumov. Kde odpadní vody, nejsou likvidovány v souladu s platnou legislativou. Nečištěné odpadní vody mohou ohrožovat životní prostředí na území ležícím v Chráněné krajinné oblasti Broumovsko.

- Realizační výdaje: 19,6 mil. Kč bez DPH
- Výše dotace: 12,8 mil. Kč bez DPH
- Realizace: 08/2019 – 10/2020
- Žádost o dotaci podána v rámci 71. výzvy Operačního programu Životní prostředí.


3. Náchod Jizbice, splašková kanalizace II. etapa
- Registrační číslo: 1190400039

Projektem je řešen problém chybějícího kanalizačního systému v místní části města Náchod - Jizbice.
Odpadní vody, které v této lokalitě nejsou likvidovány v souladu s platnou legislativou, mohou ohrožovat životní prostředí.

- Předpokládané realizační výdaje: 22,3 mil. Kč bez DPH
- Předpokládaná výše dotace: 15,2 mil. Kč bez DPH
- Předpokládá realizace: 03/2021 – 12/2022
- Žádost o dotaci podána v rámci č. 4/2019. výzvy Národního programu Životní prostředí.


4. Posílení kapacity a zabezpečenosti východočeské vodárenské soustavy Náchod-Hradec Králové

V okresech Náchod a Hradec Králové se nachází nejvýznamnější vodárenská soustava v kraji – Vodárenská soustava Východní Čechy (VSVČ). Vodárenská soustava východní Čechy (VSVČ) propojuje čtyři okresní oblasti – Náchodsko, Královéhradecko, Pardubicko a Chrudimsko. Přivaděč pitné vody z Teplic nad Metují do Hradce Králové patří k stěžejní dopravní tepně severní část VSVČ. Obnova a posílení přivaděče umožňuje redistribuci zdrojů vody, tím se posílí zabezpečení zásobení pitnou vodou regionů Náchodska, Hradecka až po Pardubicko. V případě výpadků zdrojů pro Hradecko umožňuje dopravu vody do těchto systémů.
V rámci akce se jedná o stavební a technologické úpravy na zdrojích Petrovičky, Srbská a Na Plachtách. Cílem je posílení a optimalizace napojení zdrojů na soustavu. Dále jsou navrženy stavební a technologické úpravy ve vodojemu VDJ Teplice na Metují, kde dochází k akumulaci vody ze zdrojů Teplice nad Metují, které je spolu s Petrovičkami největšími zdroji vody na Náchodsku. Ve zdroji Na Plachtách je navrženo propojení zdroje vody z lokality Machov, která nyní částečně zásobuje Polici nad Metují.
Dále pak výstavba nových kapacitních vodojemů (5000 m³ + 3000 m³) pro Náchodsko a okolní regiony. Jedná se o opatření pro zvýšení spolehlivosti provozu systému, vodojemy nelze odstavit bez dostatečné akumulace. Výstavba akumulací je navržena z důvodu spolehlivého zabezpečení dodávky vody i při odstávce vodovodního přivaděče, také při poruchách i plánovaných opravách vodovodních sítí a to s cílem minimalizovat a v nejlepším případě nepřerušit dodávku pitné vody odběratelům.
Celkové předpokládané realizační výdaje: 535,3 mil. Kč bez DPH.

I.fáze
- Předpokládané realizační výdaje: 170,5 mil. Kč bez DPH
- Předpokládaná výše dotace: 102,3 mil. Kč bez DPH
- Předpokládá realizace: 10/2020 – 12/2022
- Žádost o dotaci bude podána v rámci dotačního titulu Ministerstva zemědělství.

21. 2. 2020
V obci Pavlišov u Náchod byla dokončena rekonstrukce v rámci níž byl stávající hydroglobus nahrazen novým ocelovým věžovým vodojemem.

https://www.ceskatelevize.cz/ireporter/videa/videa/vystavba-noveho-vodojemu-pavlisov-u-nachoda-3/
fotografie: 8