Tiskové zprávy

Publikováno: pondělí, 31. 8. 2020
Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., IČO 48172928, se sídlem Kladská 1521, Náchod, PSČ 54701, společnost zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 967, oznamuje, že dne 03. 11. 2020 se na internetových stránkách www.prodej-drazbou.cz, budou konat v souladu s § 33 zákona č. 256/2004 Sb. nedobrovolné (elektronické) veřejné dražby nekótovaných kmenových akcií emitovaných společností Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. v zaknihované podobě, jejichž vlastníci jsou v prodlení s předložením listinných akcií za účelem jejich výměny za zaknihované akcie, ačkoli k tomu byli opakovaně vyzváni.
Publikováno: pátek, 15. 5. 2020
otevíráme pro veřejnost zákaznické centrum a technické oddělení
Publikováno: středa, 23. 10. 2019
Publikováno: čtvrtek, 12. 10. 2017
Publikováno: pátek, 1. 1. 2016
To není nic nového, ale málo kdo ví, že zdejší voda vyhovuje limitům i pro kojence. Nejen u nás, ale i ve světě nastává návrat k pití vody z kohoutku. A nejen proto, že voda z vodovodu je až 125 krát levnější než balená voda. Voda, kterou si můžeme pustit doma z kohoutku, je kontrolována přísněji než některé potraviny v obchodech. Voda v Čechách je totiž jedna z nejlepších na světě!