Akcie

Základní jmění

742 014 tis. Kč

Kmenové akcie na jméno

219 165 ks akcií na majitele s neomezenou převoditelností
522 849 ks akcií na jméno s omezenou převoditelností
            1 ks akcie ministerstva financí

Rozdělení akcií

města a obce90,32 %
ostatní9,68 %

Hlavní akcionáři

město Náchod 28,98 % 207 532 ks
město Nové Město n. M. 24,52 % 175 589 ks
město Hronov 7,54 % 54 855 ks
město Broumov 5,47 % 39 793 ks
město Teplice n. M. 3,46 % 25 200 ks

Oznámení pro akcionáře

Vážení akcionáři,
dovolte mi Vás informovat o Směrnici č. S14/03/14 - Pravidla postupu při budování vodohospodářské infrastruktury, kterou na svém zasedání v březnu 2014 odsouhlasilo představenstvo společnosti.
Důvodem je transparentní informování našich akcionářů – obcí a měst o možnostech spolu investování a spolupráci s naší společností, jasná pravidla pro obce a města a jasná pravidla pro ostatní právnické a fyzické osoby.

Ing. Dušan Tér, předseda představenstva