Akcie

Základní jmění

742 583 tis. Kč

Kmenové akcie na jméno

219 166 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě
523 417 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, převoditelné pouze s předchozím souhlasem valné hromady

Rozdělení akcií

města a obce90,32 %
ostatní9,68 %

Hlavní akcionáři

město Náchod 27,97 % 207 532 ks
město Nové Město n. M. 23,84 % 176 888 ks
město Hronov 7,39 % 54 855 ks
město Broumov 5,36 % 39 793 ks
město Teplice n. M. 3,40 % 25 200 ks

Oznámení pro akcionáře

Vážení akcionáři,
dovolte mi Vás informovat o Směrnici č. S14/01/18 - Pravidla postupu při budování vodohospodářské infrastruktury, kterou na svém zasedání v roce 2018 odsouhlasilo představenstvo společnosti.
Důvodem je transparentní informování našich akcionářů – obcí a měst o možnostech spolu investování a spolupráci s naší společností, jasná pravidla pro obce a města a jasná pravidla pro ostatní právnické a fyzické osoby.

Ing. Dušan Tér, předseda představenstva

Upozornění pro akcionáře

Oznámení o dražbě.