Působnost

Majetek a územní rozsah společnosti

Ke dni 31. 12. 2022 má společnost majetek ve výši 1 505 mil. Kč.

Vedle obslužných provozů majetek zahrnuje především veřejné vodovody a veřejné kanalizace a čistírny odpadních vod v těchto městech a obcích

Mimo výše uvedené provozujeme veřejný vodovod v obci Sněžném a ČOV Broumov.

Základním vodovodním systémem společnosti je skupinový vodovod Náchodsko (Teplice n.M.-Bohuslavice n.M.), na který je napojena většina uvedených obcí a který dále dodává pitnou vodu pro obce Provodov-Šonov, Nahořany, Velkou Jesenici, Říkov, Velký Třebešov a Českou Skalici a pro obce a města okolí Hradce Králové (ve kterých, ale vodovod neprovozujeme). Pitná voda dodávaná odběratelům z tohoto systému se vyznačuje vysokou chemickou a biologickou kvalitou a může být užívána i pro kojence.