Vedení společnosti

Orgány společnosti

Představenstvo

Ing. Dušan Tér
předseda představenstva
Bc. Hana Nedvědová
místopředseda představenstva
starostka města Hronova
Jan Birke
člen představenstva
starosta města Náchoda
Ing. Michal Beseda, MBA
člen představenstva
místostarosta města Nové Město n.M.
Milan Brandejs
člen představenstva
starosta města Teplice n.M.

Dozorčí rada

Ing. Josef Král
předseda dozorčí rady
starosta obce Velké Poříčí
Město Broumov, IČ: 002 72 523
člen dozorčí rady
třída Masarykova 239, 550 01 Broumov
zastupuje: Kamil Slezák
Ing. Alexandra Chobotská
členka dozorčí rady
technická náměstkyně

Management společnosti

Ing. Dušan Tér
předseda představenstva

Ing. Bc. Andrea Vojtíšková
ekonomický náměstek

Ing. Alexandra Chobotská
technická náměstkyně

Martin Zeman
vedoucí provozu vodovodů

Ing. Martin Srubjan
vedoucí provozu kanalizací a ČOV

Organizační členění společnosti