Vedení společnosti

Orgány společnosti

Představenstvo

Ing. Dušan Tér
předseda představenstva
nar. 18. 9. 1965
vzdělání: VŠ
Bc. Hana Nedvědová
místopředseda představenstva
starostka města Hronova
nar. 24. 10. 1965
vzdělání: VŠ
Jan Birke
člen představenstva
starosta města Náchoda
nar. 1. 6. 1969
vzdělání: SŠ
Ing. Michal Beseda, MBA
člen představenstva
místostarosta města Nové Město n.M.
nar. 14. 10. 1967
vzdělání: VŠ
Milan Brandejs
člen představenstva
starosta města Teplice n.M.
nar. 13. 6. 1968
vzdělání: SŠ

Dozorčí rada

Ing. Josef Král
předseda dozorčí rady
starosta obce Velké Poříčí
nar. 18. 8. 1959
vzdělání: VŠ
Město Broumov, IČ: 002 72 523
člen dozorčí rady
třída Masarykova 239, 550 01 Broumov
zastupuje: Kamil Slezák
nar. 28. 7. 1970
Václav Ježek
člen dozorčí rady za zaměstnance
vedoucí provozu vodovodů Náchod
nar. 28. 9. 1950
vzdělání: SŠ

Management společnosti

Ing. Dušan Tér
předseda představenstva

Ing. Bc. Andrea Vojtíšková
ekonomický náměstek

Ing. Alexandra Chobotská
technický náměstek

Martin Zeman
vedoucí provozu vodovodů

Ing. Martin Srubjan
vedoucí provozu kanalizací a ČOV

Organizační členění společnosti