O společnosti

Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. jsou největším vodárenským podnikem na území okresu Náchod. Společnost vznikla k 1.11.1993 z části původních státních podniků VaK s.p. Náchod a VaK s.p. Hradec Králové.

Naše společnost dodává kvalitní pitnou vodu převážné části území okresu Náchod a stará se také o odvádění a čištění odpadních vod. Zajišťuje plynulé dodávky pitné vody v neomezeném množství a likvidaci odpadních vod na vysoké technologické úrovni. Kromě tohoto základního poslání nabízí i celou řadu doprovodných služeb.

Naším cílem je poskytovat kvalitní služby za přijatelnou cenu a jejich rozsah podle potřeb našich odběratelů dále rozšiřovat.

Nabízíme jako jedna z prvních vodárenských společností České republiky pravidelné informace o kvalitě pitné vody v měsíčních přehledech a to ve skupinovém vodovodu Teplice-Bohuslavice, který dodává pitnou vodu 90% zásobovaných obyvatel.

Základní obchodní údaje

Obchodní jméno:
Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.
Sídlo:
Kladská 1521, 547 01 Náchod
Právní forma:
akciová společnost
IČ:
48172928
DIČ:
CZ48172928
Bankovní spojení:
ČSOB Náchod, č.ú.14504883/0300
Základní kapitál:
754 071 tis. Kč

Zápis v Obchodním rejstříku je proveden u Krajského soudu v Hradci Králové v oddíle B, vložce 967.

Hlavní činnosti společnosti jsou

  • výroba a dodávka pitné vody
  • odvádění a čištění odpadních vod

Vedlejší činnosti společnosti

  • inženýrské a projekční práce v oboru vodovodů a kanalizací
  • laboratorní práce
  • odvoz a likvidace fekálií a čištění kanalizace
  • elektropráce
  • výstavba, rekonstrukce a opravy inženýrských staveb

Technické údaje společnosti

Délka vodovodní sítě
798 km
Délka kanalizační sítě
231 km
Počet vodojemů
90
Počet čerpacích stanic
37
Kapacita vodních zdrojů
367 l/s
Výroba vody
5 853 tis. m3/rok
Počet ČOV
11
Množství odpadních vod
7 914 tis. m3/rok
- z toho čištěných
7 751 tis. m3/rok

Ekonomické údaje společnosti

Majetek společnosti
1 505 mil. Kč
Základní jmění
754 mil. Kč
Roční tržby
263 mil. Kč
Rozdělení akcií
90,52 % města a obce, 9,48 % ostatní