Ceny vody

Ceny pro rok 2018

Představenstvo akciové společnosti Vodovody a kanalizace Náchod projednalo dne 30. listopadu 2017 kalkulaci cen vodného a stočného na rok 2018 a vyhlašuje od 1. 1. 2018 nové ceny vodného a stočného:

Vodné 37,80 Kč/m3
Stočné s napojením na ČOV 38,41 Kč/m3
Stočné bez napojení na ČOV 13,34 Kč/m3
Voda předaná - VEBA Olivětín 11,46 Kč/m3
Vodné a stočné 76,21 Kč/m3

Na základě rozhodnutí OPŽP č.j.: MZP/2017/330/973 byla provedena konsolidace FA a pro provozované kanalizace v obcích Nové Město nad Metují – Vrchoviny, Studnice, Hejtmánkovice a Jetřichov bude uplatňována cena za stočné ve výši ceny solidární.

S kalkulací ceny je možné se seznámit v sídle společnosti nebo na internetových stránkách společnosti, například zde. Ceny jsou včetně DPH ve výši 15 %

Ceny pro rok 2017

Představenstvo akciové společnosti Vodovody a kanalizace Náchod projednalo dne 21. listopadu 2016 kalkulaci cen vodného a stočného na rok 2017 a vyhlašuje od 1. 1. 2017 nové ceny vodného a stočného:

Vodné 37,10 Kč/m3
Stočné s napojením na ČOV 36,89 Kč/m3
Stočné bez napojení na ČOV 11,61 Kč/m3
Voda předaná 8,94 Kč/m3
Voda předaná - VEBA Olivětín 11,02 Kč/m3
Vodné a stočné 73,99 Kč/m3

Od 1.1.2015, na základě smlouvy o nájmu a provozování kanalizace Nové Město nad Metují - Vrchoviny je vybíráno stočné ve výši: 36,89 Kč/m3.

Od 1.1.2015, na základě smlouvy o nájmu a provozování kanalizace a čistírny ve Studnici, bude vybíráno stočné ve výši 34,60 Kč/m3 z toho 14,61 Kč/m3 činí odkanalizování. Kalkulace k nahlédnutí zde.

Od 1.1.2016, na základě smlouvy o nájmu a provozování kanalizace a čistírny v Jetřichově, bude vybíráno stočné ve výši 36,69 Kč/m3. Kalkulace k nahlédnutí zde.

Od 1.1.2015, na základě smlouvy o nájmu a provozování kanalizace v Hejtmánkovicích, bude vybíráno stočné ve výši 38,53 Kč/m3. Kalkulace k nahlédnutí zde.

S kalkulací ceny je možné se seznámit v sídle společnosti nebo na internetových stránkách společnosti, například zde. Ceny jsou včetně DPH ve výši 15 %

Ceny pro rok 2016

Představenstvo akciové společnosti Vodovody a kanalizace Náchod projednalo dne 26. listopadu 2015 kalkulaci cen vodného a stočného na rok 2016 a vyhlašuje od 1. 1. 2016 nové ceny vodného a stočného:

Vodné 36,56 Kč/m3
Stočné s napojením na ČOV 35,82 Kč/m3
Stočné bez napojení na ČOV 11,37 Kč/m3
Voda předaná 8,91 Kč/m3
Voda předaná - VEBA Olivětín 10,92 Kč/m3
Vodné a stočné 72,38 Kč/m3

Od 1.1.2015, na základě smlouvy o nájmu a provozování kanalizace Nové Město nad Metují - Vrchoviny je vybíráno stočné ve výši: 35,82 Kč/m3.

Od 1.1.2015, na základě smlouvy o nájmu a provozování kanalizace a čistírny ve Studnici, bude vybíráno stočné ve výši 34,50 Kč/m3 z toho 14,61 Kč/m3 činí odkanalizování. Kalkulace k nahlédnutí zde.

Od 1.1.2016, na základě smlouvy o nájmu a provozování kanalizace a čistírny v Jetřichově, bude vybíráno stočné ve výši 35,84 Kč/m3.

S kalkulací ceny je možné se seznámit v sídle společnosti nebo na internetových stránkách společnosti, například zde. Ceny jsou včetně DPH ve výši 15 %

Ceny pro rok 2015

Představenstvo akciové společnosti Vodovody a kanalizace Náchod projednalo dne 24. listopadu 2014 kalkulaci cen vodného a stočného na rok 2015 a vyhlašuje od 1. 1. 2015 nové ceny vodného a stočného:

Vodné 36,57 Kč/m3
Stočné s napojením na ČOV 35,81 Kč/m3
Stočné bez napojení na ČOV 11,00 Kč/m3
Vodné a stočné 72,38 Kč/m3

Od 1.1.2015, na základě smlouvy o nájmu a provozování kanalizace Nové Město nad Metují - Vrchoviny je vybíráno stočné ve výši 35,81 Kč/m3.

Od 1.1.2015, na základě smlouvy o nájmu a provozování kanalizace Hejtmánkovice je vybíráno stočné ve výši 35,81 Kč/m3.

Od 1.1.2015, na základě smlouvy o nájmu a provozování čistírny v Broumově bude vybíráno stočné ve výši 35,81 Kč/m3. Z toho 11,00 Kč činí odkanalizování a 24,81 Kč představuje čištění. Kalkulace za čištění je zveřejněno na webových stránkách města Broumova.

Od 1.1.2015, na základě smlouvy o nájmu a provozování kanalizace a čistírny ve Studnici, bude vybíráno stočné ve výši 39,78 Kč/m3 z toho 14,71 Kč/m činí odkanalizování. Kalkulace k nahlédnutí zde.

S kalkulací ceny je možné se seznámit v sídle společnosti nebo na internetových stránkách společnosti, například zde. Ceny jsou včetně DPH ve výši 15 %


Fakturace za období přecházející přes 1.1.2016 bude provedena poměrem doby staré a nové ceny, popř. je možné nahlásit stav vodoměru k 1.1.2016 na příslušné územní provozní středisko.

Některé ceny služeb jsou uvedeny na stránce Produkty a služby. Úplný seznam nabízených služeb a jejich ceny najdete v Ceníku služeb pro rok 2016.

Ing. Andrea Vojtíšková, ekonomický náměstek