Pro zákazníky

Úřední hodiny

Naši zaměstnanci Vám jsou k dispozici na emailech, telefonech v pracovní dny od 8 do 14 hod – kontakty naleznete na našich webových stránkách https://www.vakna.cz/kontakty.
Úhrady faktur v hotovosti jsou možné provádět v pracovní dny od 8 do 14 hod. v sídle společnosti Kladská 1521. Povinná dezinfekce + ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének.

Hlášení poruch

Vyskytne-li se u Vás nebo ve Vašem okolí porucha v zásobování pitnou vodou nebo je narušeno odvádění odpadních vod ( např. výtok nebo průsak vody narušeným potrubím, přerušena dodávka vody, závady v kvalitě vody, nízký nebo vysoký tlak proti běžnému stavu apod.) volejte v pracovní době od 6:00 do 14:00 hod. na telefonické číslo nejbližšího územního střediska (viz kontakty) nebo na vodárenský dispečink v Náchodě: 491 419 222, kde je nepřetržitá služba, která zajistí nezbytná opatření.

Stížnosti a reklamace

Reklamace a stížnosti lze podávat písemně, faxem, e-mailem nebo telefonicky denně na adresu sídla vedení společnosti v Náchodě nebo osobně v pondělí a středu v sídle vedení společnosti v Náchodě v době od 7:00 do 14:00 hod.

Vzor průkazu

Zde je vzor průkazu používaný našimi pracovníky.

Dokument Typ Velikost
Informace pro veřejnost PDF 214,196 kB
Kamstrup PDF 4,176 MB
Obchodní podmínky ZIC PDF 357,962 kB
Oznámení od dražbě PDF 33,012 kB
Paušální list ZIC XLS 49,000 kB
Podklady pro uzavření smlouvy ZIC PDF 49,500 kB
Reklamace ZIC DOCX 35,938 kB
Reklamační řád PDF 41,346 kB
Zavedení zálohy, změna záloh... ZIC DOCX 35,770 kB
Žádost o pozastavení odběru ZIC DOCX 35,747 kB
Žádost o snížení stočnécho ZIC DOC 96,000 kB
Žadost o ukončení smlouvy ZIC PDF 33,471 kB