Dokumenty

Pro urychlení jednání i úsporu Vašeho času Vám zde dáváme k dispozici základní tiskopisy používané ve vztahu s našimi zákazníky.

Dokument Typ Velikost
Dlouhodobý srážkový normál - změna v účtování srážkových vod PDF 472,382 kB
Jednací řád valné hromady PDF 35,710 kB
Kamstrup PDF 4,176 MB
Kanalizace Hronov - Zbečník ZIP 172,411 kB
Kanalizační řád Broumov Hejtmánkovice 2013 situace PDF 1,616 MB
Kanalizační řád Broumov Hejtmánkovice 2013 text PDF 2,629 MB
Kanalizační řád Horní Adršpach 2009 PDF 2,580 MB
Kanalizační řád Kramolna 2013 PDF 2,565 MB
Kanalizační řád Meziměstí 2009 PDF 2,212 MB
Kanalizační řád Náchod 2013 situace PDF 5,343 MB
Kanalizační řád Náchod 2013 text PDF 2,102 MB
Kanalizační řád Nové Město 2013 situace PDF 1,671 MB
Kanalizační řád Nové Město 2013 text PDF 1,665 MB
Kanalizační řád Nový Hradek 2013 PDF 2,664 MB
Kanalizační řád Střemenské podhradí 2004 PDF 5,156 MB
Kanalizační řád Studnice 2010 PDF 2,283 MB
Kanalizační řád Studnice části Bakov Rešetova Lhota Třtice Všeliby Starkoč PDF 15,677 MB
Kanalizační řád Teplice 2013 PDF 2,632 MB
Kanalizační řád Velký Dřevíč 2014 PDF 4,513 MB
Kanalizační řád Velký Dřevíč 2014 - rozhodnutí PDF 134,930 kB
Kanalizační řád Velký Dřevíč 2015 PDF 4,347 MB
Kanalizační řád Žďár na Metují 2018 PDF 554,764 kB
Limitní hodnoty znečištění pro kanalizační řády PDF 23,016 kB
Obchodní podmínky PDF 281,797 kB
Oznámení představenstva o prohlášení akcií za neplatné PDF 60,829 kB
Podklady pro uzavření smlouvy ZIS PDF 61,497 kB
Pravidla postupu při budování nové vodohospodářské infrastruktury PDF 2,197 MB
Přehled vybraných ukazatelů a vyhodnocení dlouhodobého plánu 2016 PDF 1 023,140 kB
Reklamační řád PDF 41,206 kB
Rozdělení ceny Studnice 2015 PDF 33,592 kB
Seznam kontaktů PDF PDF 33,959 kB
Situace kanalizace Bakov PDF 357,516 kB
Situace kanalizace Řešetova Lhota PDF 748,245 kB
Situace kanalizace Starkoč PDF 204,131 kB
Situace kanalizace Třtice PDF 215,748 kB
Situace kanalizace Všeliby PDF 125,311 kB
Směrnice S16_10_17 Napojování dešťových vod PDF 183,226 kB
Stanovy - úplné znění po změně podoby akcií PDF 74,597 kB
TDI Náchod a Hronov Kanalizace a rekonstrukce ČOV Náchod PDF 187,324 kB
Technické standardy VAK Náchod PDF 393,244 kB
Tisková zpráva - Náchod a Hronov: kanalizace a rekonstrukce ČOV Náchod PDF 73,698 kB
Účetní závěrka 2015 PDF 7,821 MB
VH za rok 2016 Kanalizace Kramolna ZIP 2,029 MB
VH za rok 2016 Zápis PDF 6,687 MB
Výroční zpráva za rok 2012 PDF 2,058 MB
Výroční zpráva za rok 2013 PDF 6,322 MB
Výroční zpráva za rok 2014 PDF 3,299 MB
Základní podmínky VAK PDF 43,139 kB
Zálohy přes SIPO PDF 47,850 kB
Znalecký posudek vklad RD Šimko PDF 4,622 MB
Zpráva auditora za rok 2015 PDF 497,612 kB
Žádost o snížení stočného bazén PDF 217,250 kB
Žádost o snížení stočného chov hosp. zvířat PDF 219,017 kB
Žádost o snížení stočného zahrada PDF 218,782 kB
Žadost o ukončení smlouvy PDF 48,502 kB
Žádost o vyjádření PDF 117,475 kB