Vyjádření ke stavbám

Náležitosti žádosti o vyjádření

Minimální rozsah projektové dokumentace vodovodní a kanalizační přípojky

Dokument Typ Velikost
Kanalizace z pozemku p.p.č 152/2 v k.ú. Staré město nad Metují ZIP 90,082 kB
Limitní hodnoty znečištění pro kanalizační řády PDF 23,016 kB
Situace kanalizace Bakov PDF 357,516 kB
Situace kanalizace Řešetova Lhota PDF 748,245 kB
Situace kanalizace Starkoč PDF 204,131 kB
Situace kanalizace Třtice PDF 215,748 kB
Situace kanalizace Všeliby PDF 125,311 kB
Technické standardy VAK Náchod PDF 393,244 kB
Základní podmínky VAK PDF 43,139 kB
Žádost o vyjádření PDF 117,475 kB