Ceníky služeb

Ceník na rok 2017 platný od 1. 1. 2017

DOPRAVNÍ A MECHAN.PROSTŘEDKY

Položka Jednotka Cena DPH Cena s DPH
dopravné osobní automobil km 16,00 Kč 21 % 19,36 Kč
osobní, kombi, pickup
dopravné dodávkový automobil km 25,00 Kč 21 % 30,25 Kč
Ford Transit, Niva, Nissan-terénní.Renault, VW-TRANZIT, VW-CRAFTER
dopravné lehký nákl.automobil km 28,00 Kč 21 % 33,88 Kč
Avia, P V3S, traktor
dopravné nákladní automobil km 39,00 Kč 21 % 47,19 Kč
MAN, včetně kanal.vozidel Kaiser a cisterny
prostoj pro nákladní automobily,cisternu a fekál.vozy hod/4 44,00 Kč 21 % 53,24 Kč
Práce velkých rypadel JCB3 CX hod/4 193,00 Kč 21 % 233,53 Kč
Práce velkých rypadel JCB3 CX bourací kladivo hod/4 311,00 Kč 21 % 376,31 Kč
práce malých rypadel hod/4 143,00 Kč 21 % 173,03 Kč
K 162, JCB 2CX, UNC
řezák asfaltu m 160,00 Kč 21 % 193,60 Kč
výkon fekálního vozu MAN 3H99116 hod/4 218,00 Kč 15 % 250,70 Kč
havarijní služba fekál.vozu MAN 3H99116 hod/4 259,00 Kč 15 % 297,85 Kč
od 14,00 - 7,00 hod a SO+NE
výkon cisterny v místě hod/4 181,00 Kč 15 % 208,15 Kč
havarijní služba cisterny hod/4 458,00 Kč 15 % 526,70 Kč
od 14,00 - 7,00 hod a SO+NE
výkon kombi vozu Kaiser - větší hod/4 686,00 Kč 15 % 788,90 Kč
havarijní služba kombi vozu Kaiser - větší hod/4 1 040,00 Kč 15 % 1 196,00 Kč
od 14,00 - 7,00 hod a SO+NE
výkon kombi vozu Kaiser - menší hod/4 640,00 Kč 15 % 736,00 Kč
havarijní služba kombi vozu Kaiser - menší hod/4 940,00 Kč 15 % 1 081,00 Kč
od 14,00 - 7,00 hod a SO+NE
prostoj kombi vozu Kaiser hod/4 259,00 Kč 15 % 297,85 Kč
Výkon elektrocentrály G200 - VOLVO hod/4 483,00 Kč 21 % 584,43 Kč

PRÁCE

Položka Jednotka Cena DPH Cena s DPH
montážní práce - vodovod, kanalizace hod/4 93,00 Kč 21 % 112,53 Kč
montážní práce - havarijní služba hod/4 139,00 Kč 21 % 168,19 Kč
od 14,00 - 7,00 hod a SO+NE
práce elektrikářù hod/4 103,00 Kč 21 % 124,63 Kč
práce elektrikářù - havarijní služba hod/4 155,00 Kč 21 % 187,55 Kč
od 14,00 - 7,00 hod a SO+NE
vytýčení potrubí hod/4 169,00 Kč 21 % 204,49 Kč
vyhledávání poruch hod/4 240,00 Kč 21 % 290,40 Kč
vyhledávání poruch - havarijní služba hod/4 360,00 Kč 21 % 435,60 Kč
od 14,00 - 7,00 hod a SO+NE
prohlídka potrubí kanal.kamerou hod/4 400,00 Kč 21 % 484,00 Kč
prohlídka potrubí kanal.kamerou hod/4 600,00 Kč 21 % 726,00 Kč
od 14,00 - 7,00 hod a SO+NE
prostoj kanalizační kamery hod/4 98,00 Kč 21 % 118,58 Kč
čištění odp.vod ze septiků m3 182,00 Kč 15 % 209,30 Kč
čištění odp.vod z žump m3 32,08 Kč 15 % 36,89 Kč
navrtávka kanalizačního potrubí do prùm.500 mm ks 540,00 Kč 21 % 653,40 Kč
navrtávka kanalizačního potrubí nad prùm.500 mm ks 600,00 Kč 21 % 726,00 Kč
zjišťování napojení srážkových vod kouřovou metodou hod/4 360,00 Kč 21 % 435,60 Kč
projekční práce hod. 449,00 Kč 21 % 543,29 Kč
poradenská, technická a odborná činnost hod/4 150,00 Kč 21 % 181,50 Kč
konzultace projektu, posouzení stavu zařízení, zjištění výměr a výpočet srážk.vod za odběratele

LABORATOŘ

Položka Jednotka Cena DPH Cena s DPH
odběr vzorků ks 154,55 Kč 21 % 187,01 Kč
všeobecný úkon: ks 121,49 Kč 21 % 147,00 Kč
evidence,skartace,úprava vzorkovnic (sterilizace)
chemický rozbor: ks 771,90 Kč 21 % 934,00 Kč
zákal,volný chlor,chlordioxid,pH,vodivost,železo, oxidovatelnost,amonné ionty,chloridy,dusitany, dusičňany,mangan,tvrdost,vápník,hořčík
mikrobiologický rozbor: ks 661,98 Kč 21 % 801,00 Kč
Enterokoky,mezofilní bakterie,koliformní bakterie, psychrofilní bakterie
rozbor odpadních vod podle kanalizačního řádu ks 1 435,54 Kč 21 % 1 737,00 Kč

SLUŽBY DOKUMENTACE

Položka Jednotka Cena DPH Cena s DPH
cena dat GIS - za každý započatý km sítě km 104,96 Kč 21 % 127,00 Kč
vyplotrování mapového listu formátu A1 ks 421,49 Kč 21 % 510,00 Kč
vyplotrování mapového listu formátu A2 ks 211,57 Kč 21 % 256,00 Kč
vyplotrování mapového listu formátu A3 ks 104,13 Kč 21 % 126,00 Kč
vyplotrování mapového listu formátu A4 ks 52,89 Kč 21 % 64,00 Kč
tvorba GIS hod/4 99,17 Kč 21 % 120,00 Kč

POPLATEK

Položka Jednotka Cena DPH Cena s DPH
za zřízení odběrného místa v ZIS ks 458,68 Kč 21 % 555,00 Kč
uzavření a otevření vody neplatičům ks 826,44 Kč 21 % 999,99 Kč
poplatek za vybrání vodného či stočného v místě 247,94 Kč 21 % 300,01 Kč
odběru při uzavírání vody za prodlení platby ks 247,94 Kč 21 % 300,01 Kč
polatek za uskladnění vodoměru ks 252,07 Kč 21 % 305,00 Kč
za poskytnutí údajù o tlaku a prùtoku vč.měření v místě ks 586,78 Kč 21 % 710,00 Kč