Pro zákazníky

Úřední hodiny

Zákaznické centrum – úhrada faktur v hotovosti

úhrady v hotovosti jsou možné provádět v pracovní dny od 7:30 do 13 hod., případně dle telefonické dohody v sídle společnosti Kladská 1521, 547 01 Náchod – kontakty: www.vakna.cz/kontakty.

Sklad – prodej

v pracovní dny od 7:30 do 13 hod., případně dle telefonické dohody v sídle společnosti Kladská 1521, 547 01 Náchod.

Žádosti o vyjádření ke stavbám a existenci inženýrských sítí – možnosti podání:

• Poštou na adresu: VaK Náchod, a.s., Oddělení TPČ, Kladská 1521, 547 01 Náchod
• Elektronicky na adresu: tpc@vakna.cz (maximální velikost přílohy 5 MB)
• Osobní doručení v sídle společnosti – dispečink, Kladská 1521, 547 01 Náchod
• Pro telefonní spojení využijte kontaktní telefonní čísla na oddělení vyjádření ke stavbám

Ostatní oddělení, provozy a střediska

Dle telefonické dohody.

Hlášení poruch

Vyskytne-li se u Vás nebo ve Vašem okolí porucha v zásobování pitnou vodou nebo je narušeno odvádění odpadních vod (např. výtok nebo průsak vody narušeným potrubím, přerušena dodávka vody, závady v kvalitě vody, nízký nebo vysoký tlak proti běžnému stavu apod.) volejte na vodárenský dispečink v Náchodě: 491 419 222, kde je nepřetržitá služba, která zajistí nezbytná opatření.

Stížnosti a reklamace

Reklamace a stížnosti lze podávat písemně, e-mailem nebo telefonicky denně na adresu sídla vedení společnosti v Náchodě nebo osobně v pracovní dny v sídle vedení společnosti Kladská 1521, 547 01 Náchod v době od 7:30 do 13:00 hod.

Vzor průkazu

Zde je vzor průkazu používaný našimi pracovníky.

Dokument Typ Velikost
Informace pro veřejnost PDF 214,196 kB
Kamstrup PDF 4,176 MB
Obchodní podmínky ZIC PDF 288,882 kB
Paušální list ZIC XLS 49,000 kB
Podklady pro uzavření smlouvy ZIC PDF 183,022 kB
Reklamace ZIC DOCX 35,938 kB
Reklamační řád PDF 41,346 kB
Směrnice S1-2023-VPV PDF 55,607 kB
Směrnice S1-TNŘ Technické standarty PDF 106,704 kB
Využívání jiného zdroje pitné vody, dešťovka. PDF 458,457 kB
Žádost o pozastavení odběru ZIC DOCX 35,747 kB
Žádost o snížení stočnécho ZIC DOC 96,000 kB
Žadost o ukončení smlouvy ZIC PDF 33,471 kB
Žádost o změnu údajů stávajíci odběratelské smlouvy PDF 140,897 kB