Pro zákazníky

Úřední hodiny

pondělí 8:00 - 16:00, středa 8:00 - 14:30 (faktur, smlouvy, reklamace, vyjádření a pod.)

Hlášení poruch

Vyskytne-li se u Vás nebo ve Vašem okolí porucha v zásobování pitnou vodou nebo je narušeno odvádění odpadních vod ( např. výtok nebo průsak vody narušeným potrubím, přerušena dodávka vody, závady v kvalitě vody, nízký nebo vysoký tlak proti běžnému stavu apod.) volejte v pracovní době od 6:00 do 14:00 hod. na telefonické číslo nejbližšího územního střediska (viz kontakty) nebo na vodárenský dispečink v Náchodě: 491 419 222, kde je nepřetržitá služba, která zajistí nezbytná opatření.

Stížnosti a reklamace

Reklamace a stížnosti lze podávat písemně, faxem, e-mailem nebo telefonicky denně na adresu sídla vedení společnosti v Náchodě nebo osobně v pondělí a středu v sídle vedení společnosti v Náchodě v době od 7:00 do 14:00 hod.

Dokument Typ Velikost
Kamstrup PDF 4,176 MB
Obchodní podmínky PDF 281,797 kB
Reklamační řád PDF 41,206 kB