Pro zákazníky

Úřední hodiny

pondělí 8:00 - 16:00, středa 8:00 - 14:30 (faktur, smlouvy, reklamace, vyjádření a pod.)

Hlášení poruch

Vyskytne-li se u Vás nebo ve Vašem okolí porucha v zásobování pitnou vodou nebo je narušeno odvádění odpadních vod ( např. výtok nebo průsak vody narušeným potrubím, přerušena dodávka vody, závady v kvalitě vody, nízký nebo vysoký tlak proti běžnému stavu apod.) volejte v pracovní době od 6:00 do 14:00 hod. na telefonické číslo nejbližšího územního střediska (viz kontakty) nebo na vodárenský dispečink v Náchodě: 491 419 222, kde je nepřetržitá služba, která zajistí nezbytná opatření.

Stížnosti a reklamace

Reklamace a stížnosti lze podávat písemně, faxem, e-mailem nebo telefonicky denně na adresu sídla vedení společnosti v Náchodě nebo osobně v pondělí a středu v sídle vedení společnosti v Náchodě v době od 7:00 do 14:00 hod.

Vzor průkazu

Zde je vzor průkazu používaný našimi pracovníky.

Čísla našich odečítačů

702 239 178
606 736 206
606 735 933
606 735 973
606 735 972
601 090 450
606 735 934
606 736 014
606 735 938

Dokument Typ Velikost
Kamstrup PDF 4,176 MB
Obchodní podmínky ZIC PDF 357,962 kB
Oznámení od dražbě PDF 33,012 kB
Paušální list ZIC XLS 49,000 kB
Podklady pro uzavření smlouvy ZIC PDF 49,000 kB
Reklamace ZIC DOCX 35,938 kB
Reklamační řád PDF 41,346 kB
Zavedení zálohy, změna záloh... ZIC DOCX 35,770 kB
Žádost o pozastavení odběru ZIC DOCX 35,747 kB
Žádost o snížení stočnécho ZIC DOC 74,500 kB
Žadost o ukončení smlouvy ZIC PDF 33,471 kB